Hulp nodig met uw geld?

Buro Budget Begeleiding bewaakt uw inkomsten en uitgaven

Financiële zaken zijn soms moeilijk bij te houden. Schulden, geldproblemen, dagelijkse rompslomp en andere uitdagingen maken het er niet makkelijker op. Buro Budget Begeleiding helpt u. Wij hanteren hiervoor verschillende methodes: van advisering tot aan het beheer van uw geld. U kunt hierbij rekenen op onze deskundigheid, onze eerlijkheid en ons inzicht. Welke methode past het beste bij uw situatie?

Inkomensbeheer

Wanneer u moeite heeft met uw financiële huishouding, ook wel uw dagelijkse financiën, is inkomensbeheer van ons kantoor ideaal.

Wat betekent inkomensbeheer?
Inkomensbeheer, ook wel budgetbeheer of budgetbegeleiding genoemd,  houdt kortgezegd in dat wij u helpen met het beheren van uw geld. We stellen hiervoor samen een overeenkomst en volmacht op die de kaders van de begeleiding uitlegt.

Hoe werkt het in de praktijk?
Bij inkomensbeheer stemmen we de details af op uw persoonlijke voorkeur of noodzaak. In grote lijnen omvat inkomensbeheer onderstaande stappen. 

 • Bij inkomensbeheer wordt er een overeenkomst en een volmacht opgesteld. Zodra deze door u is doorgenomen en ondertekend zal inkomensbeheer van start gaan. 
 • We stellen een budgetplan op, dat duidelijk inzicht geeft in uw situatie.
 • We openen een beheerrekening waarop we uw inkomsten en uitgaven beheren.
 • U ontvangt wekelijks of maandelijks van ons uw zogenaamde leefgeld. U bepaalt zelf hoe u dit geld besteedt en leert zo omgaan met een budget. Wanneer het nodig is, krijgt u van ons natuurlijk tips en advies.
 • In het geval van schulden zullen we deze voor u inventariseren en bekijken we of we betalingsregelingen kunnen treffen of melden we u aan voor een schuldhulptraject. 
 • U ontvangt hiernaast maandelijks een afschrift van uw beheerrekeningen. Zo houdt u inzicht in het voor u gevoerde beleid. 

We informeren u graag uitgebreid over de invulling van onze begeleiding en alle bijkomende details tijdens een intake. Dit gesprek is altijd vrijblijvend en biedt al veel inzicht, duidelijkheid en inspiratie.

Wilt u een afspraak maken of meer informatie opvragen? Neem contact op met Buro Budget Begeleiding in Venlo. U bereikt ons op 077-3545077. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Wij proberen altijd binnen 2 werkdagen contact met u op te nemen.

Bewindvoering

Soms is iemand niet (meer) in staat zijn of haar financiële belangen te behartigen. Oorzaken kunnen van lichamelijke of geestelijke aard zijn, maar ook door bijvoorbeeld problematische schulden of verkwisting. Beschermingsbewind is erop gericht de volledige financiën in zo’n geval op zich te nemen.

Hoe werkt dat precies?
Bent u niet (meer) in staat uw eigen financiën te verzorgen? Dan kunnen we beschermingsbewind voor u aanvragen. Denk hierbij aan het afhandelen van uw post, het betalen van vaste lasten, het regelen van eventuele schulden en het aanvragen van (financiële) voorzieningen.

Het beschermingsbewind wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie, maar moet minstens voldoen aan onderstaande:

 • Buro Budget Begeleiding beheert uw inkomsten en uitgaven via een beheerrekening.
 • U krijgt wekelijks of maandelijks van ons uw zogenaamde leefgeld. U bepaalt zelf hoe u dit geld besteedt en leert zo omgaan met een budget. 
 • In het geval van schulden zullen we deze voor u inventariseren en bekijken we of we betalingsregelingen kunnen treffen of we melden u aan voor een schuldhulptraject. 
 • Uw bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Hiervoor wordt een rekening en verantwoording samengesteld, die jaarlijks met u wordt doorgenomen. 
 • U ontvangt hiernaast maandelijks een afschrift van uw beheerrekening. Zo houdt u inzicht in het voor u gevoerde beleid.

Vergoeding via bijzondere bijstand
De kosten die u maakt bij het beschermingsbewind kunnen deels vergoed worden door uw gemeente. Dit gebeurt in de vorm van bijzondere bijstand, maar is wel inkomensafhankelijk. Het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOVCK) stelt jaarlijks de kosten voor de wettelijke bewindvoering vast. We bekijken samen de mogelijkheden.

U kunt een vrijblijvende intake met ons inplannen voor het aanvragen van beschermingsbewind. We leggen u in dit gesprek alles uit en samen vullen we een verzoekschrift voor het bewind in.

Neem contact met ons op via 077-3545077. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook. Wij proberen altijd binnen 2 werkdagen contact met u op te nemen.

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet terug kunnen vallen op familieleden of anderen, maar wel behoefte hebben aan iemand die voor hun kan beslissen, die kan adviseren en die vertrouwenspersoon is.  Zo heeft de mentor bevoegdheid om beslissingen te maken in begeleiding en verzorging.

Onze mentor gaat regelmatig bij de cliënten op bezoek en heeft overleg met zorgverleners en behandelaars. Op deze manier hoopt de mentor zoveel mogelijk in de wensen en behoeften van de cliënt te voorzien. Een goede vertrouwensbasis is daarin van groot belang.

Een mentor wordt benoemd door de rechter. In eerste instantie vindt er vrijblijvend een kennismakingsgesprek plaats met de cliënt. Vandaaruit wordt bekeken of mentorschap aangevraagd kan worden. Dit wordt gedaan middels een verzoekschrift die naar de rechtbank verstuurd wordt. Zodra het mentorschap is uitgesproken gaat het van start.

Curatele

Wanneer iemand niet meer over zijn persoonlijke en financiële zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, dan kan curatele uitkomst bieden. Het verschil met mentorschap en bewindvoering is dat de cliënt die onder curatele staat handelingsonbekwaam is. Alle rechtshandelingen die dan door de cliënt worden verricht kunnen alleen gedaan worden met toestemming van de curator. 

Wanneer andere beschermingsmaatregelen zoals bewindvoering en mentorschap te licht zijn, dan kom je vaak bij curatele uit als mogelijke oplossing.

De curator wordt benoemend door de rechter. In eerste instantie vindt er vrijblijvend een kennismakingsgesprek plaats met de cliënt. Vandaaruit wordt bekeken of curatele aangevraagd kan worden. Dit wordt gedaan middels een verzoekschrift die naar de rechtbank verstuurd wordt. Zodra de curatele is uitgesproken gaat het van start.