Curatele door Buro Budget Begeleiding BV 

Neem contact op

Bij Buro Budget Begeleiding BV zijn vakbekwame curatoren werkzaam die u kunnen bijstaan. Neem gerust contact met ons op en bespreek welke mogelijkheden wij u kunnen bieden.

Curatele

Wanneer iemand niet meer over zijn persoonlijke en financiële zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, dan kan curatele uitkomst bieden. Het verschil met mentorschap en bewindvoering is dat de cliënt die onder curatele staat handelingsonbekwaam is. Alle rechtshandelingen die dan door de cliënt worden verricht kunnen alleen gedaan worden met toestemming van de curator.

 

Wanneer andere beschermingsmaatregelen zoals bewindvoering en mentorschap te licht zijn, dan kom je vaak bij curatele uit als mogelijke oplossing.

 

De curator wordt benoemd door de rechter. In eerste instantie vindt er vrijblijvend een kennismakingsgesprek plaats met de cliënt. Vandaaruit wordt bekeken of curatele aangevraagd kan worden. Dit wordt gedaan middels een verzoekschrift die naar de rechtbank verstuurd wordt. Zodra de curatele is uitgesproken gaat het van start.

 

Tevens is het mogelijk om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten wanneer de cliënt op bijstandsniveau leeft. Voor de tarieven voor curatele KLIK HIER

Ik wil een afspraak of meer informatie