Over Buro Budget Begeleiding  

Buro Budget Begeleiding zag in augustus 1998 voor het eerst het levenslicht. Peter en Ine Vergeldt zijn toentertijd op het idee gekomen om bewindvoering en budgetbeheer te starten. Op dat moment waren er nog niet zoveel kantoren in Nederland die dit werk deden, maar er was op dat moment wel steeds meer behoefte om mensen in een (financiële) kwetsbare positie te kunnen helpen. Peter en Ine hadden al ervaring in de financiële dienstverlening aangezien ze ook een eigen verzekeringskantoor hadden. Door de samenwerking op te zoeken met verschillende maatschappelijke organisaties en door de groeiende schuldenproblematiek nam de vraag naar bewindvoering en budgetbeheer toe. Sinds 2004 is Buro Budget Begeleiding gevestigd op de Ruijsstraat 59 in Venlo-Blerick en is het een besloten vennootschap met verschillende specialismes op het gebied van bewindvoering, mentorschap, curatele, budgetbeheer en PGB-Beheer. De organisatie telt in totaal 13 medewerkers. Peter Vergeldt is vandaag de dag nog de directeur, maar in 2013 is Patrick Postulart aangesteld als bedrijfsleider.

 

Wat Buro Budget Begeleiding BV uniek maakt is het feit dat het in principe iedereen welkom is voor een gesprek, ongeacht de financiële of persoonlijke situatie. Daarnaast zijn de lijnen met cliënten, hulpverleners en gemeentes kort. Je krijgt bij Buro Budget Begeleiding BV in de meeste gevallen je eigen casemanager aan de lijn en is het altijd mogelijk een mail te sturen, waarbij je doorgaans binnen één á twee werkdagen reactie krijgt. Voor mentorschappen en curatelen hebben we een noodnummer in het leven geroepen die ook buiten kantooruren bereikbaar is.