PGB-beheer door Buro Budget Begeleiding BV 

Neem contact op

Buro Budget Begeleiding BV helpt u bij het aanvragen en bij het beheer van een PGB (persoonsgebonden budget) in het kader van de WMO (Wet Medische Ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg).

PGB - WMO

Voor zorg, ondersteuning of een hulpmiddel kan een persoonsgebonden budget (PGB) worden aangevraagd. Met een PGB kan zorg zelf worden geregeld en kunnen zelf voorzieningen en zorgverleners worden ingekocht. Met een PGB kunt u ondanks beperkingen een eigen leven leiden waarover u zelf de regie voert. Voor een PGB moet echter veel geregeld worden en ook het beheer ervan is intensief. Dit is niet voor iedereen even eenvoudig te realiseren. Schakel hiervoor dan een professional van Buro Budget Begeleiding BV in.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen: 

  • We wonen keukentafelgesprekken bij.
  • Helpen bij het maken van een PGB-Plan.
  • Controleren de zorgovereenkomst en de gemaakte uren (in zoverre mogelijk).
  • Hebben minimaal 1 keer per maand contact met cliënt en zorgverlener. 
  • Voor de geldende tarieven kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
PGB nodig? Schakel ons in!

PGB - WLZ

De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die hun hele leven permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben. Voor mensen voor wie dit in de thuissituatie plaatsvindt, kan een PGB worden aangevraagd. Buro Budget Begeleiding BV kan u helpen bij het aanvragen en bij het beheer van het PGB.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen:

  • We vragen indien van toepassing mentorschap en/of bewindvoering aan.
  • We houden een intakegesprek met het zorgkantoor.
  • Controleren de zorgovereenkomst en de gemaakte uren (in zoverre mogelijk).
  • Hebben minimaal 1 keer per maand contact met cliënt en zorgverlener.
  • Voor de geldende tarieven kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Ik wil een afspraak of meer informatie